Showing all 10 results

Đồng phục quản lý nhà hàng

Vừa thể hiện cấp bậc cao hơn nhân viên vừa đảm bảo yếu tố nhận diện một cách tinh tế chính là ưu điểm của VIKOR khi thiết kế đồng phục quản lý nhà hàng.

Xem ngay các mẫu đồng phục quản lý nhà hàng được tổng hợp từ VIKOR để có thêm lựa chọn cho đồng phục nhà hàng mình nhé!

Liên hệ với VIKOR để được tư vấn thiết kế và đặt may đồng phục quản lý nhà hàng hàng phù hợp với phong cách nhà hàng và nhận diện thương hiệu:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR