Hình thức thanh toán

ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG MUA LẺ TẠI SHOP

Vikor hiện tại có 3 phương thức thanh toán như sau:

 • Tiền mặt
 • Cà thẻ
 • Chuyển khoản vào số tài khoản của công ty Vikor với chi tiết sau:
  • Số Tài khoản Vietcombank :0441000760691
  • Chủ tài khoản : Ngô Thị Trang
  • Chi nhánh Tân Bình TPHCM
  • Nội dung chuyểnkhoản: “Số đơn hàng- Họ và tên người mua- Số điện thoại liên lạc.”

ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG ĐỒNG PHỤC

Sẽ thanh toán theo tài khoản công ty được thể hiện trên hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản