1. Đối với đơn hàng mua lẻ tại shop

VIKOR hiện tại có 3 phương thức thanh toán như sau:

 • Tiền mặt
 • Cà thẻ
 • Chuyển khoản vào số tài khoản của công ty cổ phần VIKOR với chi tiết sau:
  • Số Tài khoản Vietcombank: 0441000760691
  • Chủ tài khoản: Ngô Thị Trang
  • Chi nhánh: Tân Bình TPHCM
  • Nội dung chuyển khoản: “Số đơn hàng – Họ và tên người mua – Số điện thoại liên lạc.”

2. Đối với đơn hàng đồng phục

Sẽ thanh toán theo tài khoản công ty được thể hiện trên hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản.