Showing all 6 results

Đồng phục phòng sạch

Với quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng và bảo hộ cho người mặc, các đơn vị, doanh nghiệp khi đặt đồng phục phòng sạch cần phải đặc biệt lưu ý. Tham khảo các mẫu quần áo đồng phục phòng sạch do VIKOR tổng hợp để có thêm lựa chọn cho đơn vị mình!

Liên hệ với VIKOR để được tư vấn thiết kế, đặt may đồng phục phòng sạch tiêu chuẩn, chất lượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR