Showing all 11 results

Đồng phục hộ lý bệnh viện

Với đặc thù cần chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ nhiều hoạt động của bệnh nhân, đồng phục cho hộ lý phải đảm bảo chất lượng và sự thoải mái.

Tham khảo các mẫu đồng phục hộ lý bệnh viện được tổng hợp bởi VIKOR để có thêm ý tưởng lựa chọn mẫu đồng phục y tế cho đơn vị mình!

Liên hệ với VIKOR để được tư vấn và đặt may đồng phục hộ lý bệnh viện chất lượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR