CATALOGUE ĐỒNG PHỤC

Để tăng thêm phần chọn lựa, ngoài mẫu ĐỒNG PHỤC MAY SẴN của Vikor thì quý khách có thể tham khảo thêm một số mẫu trong mục CATALOGUE THAM KHẢO những mẫu này không thuộc thiết kế của Vikor mà chỉ là những mẫu chúng tôi search để làm tài liệu tham khảo thêm cho khách hàng có được nhiều sự lựa chọn.

Chúng tôi không khuyến khích khách hàng chọn mẫu trong mục CATALOGUE THAM KHẢO vì sẽ mất nhiều thời gian trong quy trình duyệt mẫu, kiểm định chất lượng vải hay thiết kế bộ rập, chỉnh sửa mẫu khi chưa hài lòng…

Việc lựa chọn trong đồng phục may sẵn vẫn là một cách lựa chọn nhanh và chính xác cao nhất. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hổ trợ dịch vụ này nếu quý khách yêu cầu, nhưng chúng tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể cho việc thiết kế, lên mẫu và tư vấn!

Xin chân thành cảm ơn!